Episode 1: Ordstilling: Så vi satte en pizza i ovnen

I denne serien for alle som underviser i norsk grammatikk, svarer Kirsti Mac Donald på spørsmål som det kan være utfordrende å forklare.