Del 2 Ord og ordklasser

Denne delen handler om ord og ordklasser.

Vi kan dele ordene inn i ordklasser. Ord som har lik bøyning eller lik bruk, tilhørerer samme ordklasse. De største ordklassene er substantiv og verb.

 

For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsbøkene i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk, som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne.