Del 1 Setninger

Denne delen handler om setninger.

En setning er en samling av ord som gir mening. En setning starter med stor bokstav og slutter med punktum (.), spørsmålstegn (?) eller utropstegn (!).

 

For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsbøkene i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk, som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne.