Rettigheter

Alle rettigheter til https://norskgrammatikk.cappelendamm.no (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier m.m.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.


Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt. 

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Forfatter: Kirsti Mac Donald
Redaktører: Liv Veum Seljevold
Andre foto: iStock/Getty Images Plus
Hovedillustratør: Kari Sortland/Basta
Programmering: Ravn Webveveriet AS

Ansvarlig for sidene er Cappelen Damm AS.