Om Norsk grammatikk

Denne grammatikken gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv.

NB! Denne omtalen gjelder Norsk grammatikk fra 2022. For å lese om utgaven fra 2009, gå til de konkrete titlene.

Teoriboka gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, der forklaringer og regler er formulert ut fra behovet til dem som ikke har norsk som morsmål. Med mange eksempler på praktisk språkbruk og illustrerende tegninger og foto er boka lettlest både for lærere og elever.

Boka passer for innlærere fra nivå A2 til C1. Alle temaer behandles først på A2-nivå, der de elementære strukturene blir forklart. På nivåene B1 til C1 blir flere detaljer om alle emnene presentert.

Læreverket har to arbeidsbøker med oppgaver knyttet direkte til emnene i teoriboka. Arbeidsbok A2–B1 inneholder oppgaver som øver de grunnleggende ferdighetene. Arbeidsbok B2–C1 starter på et elementært nivå før stadig flere momenter innføres, og oppgavene blir mer krevende.

Elevnettstedet er gratis og har samme oppbygging som teoriboka og arbeidsbøkene. Her finnes det mange ekstra oppgaver innenfor hvert emne og fasit til arbeidsboka.

KOMPONENTER:

  • Teoribok A2–C1
  • Arbeidsbok A2–B1
  • Arbeidsbok B2–C1
  • Elevnettsted, gratis

Forfatteren Kirsti Mac Donald har undervist i norsk som andrespråk i mange år og har skrevet læreverk som På vei, Stein på stein og Her på berget.