Fasit, kapittel 1

1a        heter – kommer fra - Han - kommer 

b          Hun – Han

c          Jeg heter - Jeg – fra

d          Jeg heter - Jeg kommer

e          Hva heter du? - Hvor kommer du fra?  

 

2a        dere - Vi

b          Hun - Han - De

c          Hva heter dere? – Hvor kommer dere fra?

 

3          Han bor i Bergen. – De bor i Oslo.

 

4a        Hun 

b          bor

c          bor – hun  

d          bor – kommer fra

 

5          Paul kommer fra Canada. Nå bor han i Drammen.

            Hun kommer fra Chile. Nå bor hun i Trondheim.

            Hun kommer fra Australia. Nå bor hun i Tromsø

 

6a        kommer fra – bor - han

            bor - kommer  

b          bor – hun - kommer fra 

c          Jeg heter – Canada – nå –i Drammen

d          heter – bor - jeg kommer

e          kommer fra - bor - jeg

 

8a        Byene plassert fra nord og sørover langs kysten: Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger,

            Kristiansand, Drammen, Oslo, Fredrikstad.

b          Tomas bor i Bergen. Teresa bor i Stavanger. Fatima bor i Oslo. Paul bor i Drammen.

            Rosa bor i Trondheim. Nina bor i Tromsø.                  

 

10        I Markedsgata 14

            I Markedsgata 18

            I Markedsgata 20

            I Markedsgata12

            I Markedsgata 16

 

11       

fem                  5                    tolv 12                       femten 15      

fjorten            14                    seks  6                       sytten  17

atten              18                    sju    7                       elleve   11

seksten          16                    åtte   8                       nitten   19

 

13a         

Etternavn:      Torres

Fornavn:        Rosa

Adresse:         Sigrid Undsets vei 19

Fødeland:       Chile

 

b For eksempel:

Jeg heter Paul Pinot. Jeg kommer fra Canada, men nå bor jeg i Drammen. Jeg bor i Blåbærveien 17.

 

15a

åtte           8                fem      5                     sju           7               ni              9   

femtiåtte  58                atten  18                     trettifire  34               førtini      49

femti        50                sytti   70                     seksten   16               nitten      19

nittifem    95                tjueto 22                     åttifire     84               førtiåtte   48

 

b

hundre og femti  150     hundre og fem             105      hundre og femten    115

tre hundre og tre 303    fem hundre og tretten   513      sju hundre og tretti  730

ni hundre og to   902     åtte hundre og sekstito 862      to hundre og tolv     212

 

c

to tusen og fjorten                    2014           tre tusen fem hundre    3500

fem tusen fem hundre og nitti    5590           åtte tusen og femti       8050

seks tusen tre hundre og seksti  6360           fire tusen og åtte          4008

 

16

syv                    7                     

tyve                 20                   

tredve              30                   

en og tyve        21       

syv og tyve      27                   

syv og tredve   37       

to og femti       52       

fem og nitti      95       

 

18b         

Etternavn:       Legaspi

Fornavn:         Teresa

Adresse:          Nygata 28

Postnummer:   4006

Poststed:         Stavanger

 

Lytteøvelser

1          Oslogata 6                 

2          Storgata 15

3          Blomsterveien 17      

4          Fjellveien 81              

5          Nypeveien 90            

6          Torggata 7                 

7          Han bor i Oslo                       

            Han kommer fra Stavanger

8          Hun bor i Bergen.                 

9          Han kommer fra Polen.

10        Anne Larsen              

            Dalsstien 14                 

            7024 Trondheim        

11        Jan Lien                                 

            Edvard Griegs vei 16                        

            5059 Bergen                          

12        Skippergata 88

            4614 Kristiansand

13        Anita Pedersen

            Elvegata 16

            7032 Trondheim