Velkommen til Norsk grammatikk - norsk som andrespråk

- Jeg er flytende i norsk! - Ikke jeg, men jeg skal ta ta norskprøve 3 snart! © GettyImages- Jeg snakker norsk flytende!
- Ikke jeg, men jeg skal ta norskprøve 3 snart!

Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk. Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Oppgavene gir et innblikk i temaer som blir behandlet mye grundigere i teoriboka og arbeidsboka.

Teoriboka og arbeidsboka er nært knyttet sammen:

Teoriboka gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv.

Arbeidsboka følger teoriboka og gir flere eksempler på strukturene. For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk.

Hvis du syns disse oppgavene er for vanskelige, anbefaler vi å gå til nettsiden for Praktisk norsk. Læreverkene Praktisk norsk 1 og Praktisk norsk 2 består av hver sin arbeidsbok med tilhørende nettsteder.

Både bøkene og nettstedet til Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk er utarbeidet av Kirsti Mac Donald. Hun har undervist i norsk og grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i mange år.

Du kan lese mer om læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk under.

Nettressurser

Info om Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk

http://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/project-detail.action?id=1593

Info om alle læreverk fra Cappelen Damm i norsk som andrespråk

http://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/index.action

Info om Praktisk norsk 1

http://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/product-detail.action?id=128624

Info om Praktisk norsk 2

http://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/product-detail.action?id=128559

Praktisk norsk-nettsteder

http://praktisknorsk.cappelendamm.no/

Her finner du enklere språkøvinger og grammatikk.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.05.2012

© Cappelen Damm AS