Lytteoppgaver til kapittel 7–13

 • Kap 7, oppgave 1 Lytt og gjenta: uttale av u 2:02
 • Kap 7, oppgave 2 Gjenta setningene 0:41
 • Kap 7, oppgave 3 Ordstilling 1:54
 • Kap 7, oppgave 4 Spørrende leddsetninger 1:48
 • Kap 7, oppgave 5 Som-setninger 3:46
 • Kap 7, oppgave 6 Diktat 1:20
 • Kap 7, oppgave 7 Diktat 1:52
 • Kap 7, oppgave 8 Hva skal de gjøre i helga? 1:15
 • Kap 8, oppgave 1 Sammensatte ord 2:56
 • Kap 8, oppgave 2 Sammensatte ord 1:40
 • Kap 8, oppgave 3 Hva spør han om? 1:48
 • Kap 8, oppgave 4 Hun ser frisk ut 2:11
 • Kap 8, oppgave 5 Hvor har de vondt? 1:52
 • Kap 8, oppgave 7 Hvor er de? 3:24
 • Kap 8, oppgave 8 Hos legen 1:32
 • Kap 9, oppgave 1 Kj-lyden 1:18
 • Kap 9, oppgave 2 Familieord. Svar med det motsatte 1:58
 • Kap 9, oppgave 3 Hva sier de? 4:16
 • Kap 9, oppgave 4 Hvem er hvem? 1:40
 • Kap 9, oppgave 5 Hva skjer? 1:29
 • Kap 9, oppgave 6 Hva forteller Ivar Johansen? 1:41
 • Kap 10, oppgave 1 Hva hører du? 0:44
 • Kap 10, oppgave 2 Hvilken dato? 2:22
 • Kap 10, oppgave 3 Priser 2:07
 • Kap 10, oppgave 4 Ordenstall 2:12
 • Kap 10, oppgave 5 Ordenstall 2:37
 • Kap 10, oppgave 6 Priser 2:00
 • Kap 10, oppgave 7 Datoer 2:21
 • Kap 11, oppgave 1 Noen fag 1:43
 • Kap 11, oppgave 2 Årstall 2:09
 • Kap 11, oppgave 3 Ja, det gjør jeg. Ja, det kan jeg. 2:02
 • Kap 11, oppgave 4 Svar med preteritum perfektum 1:59
 • Kap 11, oppgave 5 Når skjedde det? Når skjer det? 1:37
 • Kap 11, oppgave 6 Studier og jobb 0:50
 • Kap 11, oppgave 7 Hva studerer de? 2:04
 • Kap 12, oppgave 1 Passiv 1:57
 • Kap 12, oppgave 2 Passiv med s 1:54
 • Kap 12, oppgave 3 Setninger 2:30
 • Kap 12, oppgave 4 Hva gjør de? 3:13
 • Kap 12, oppgave 5 Jon har fått jobb 1:12
 • Kap 12, oppgave 6 Hva skal hun gjøre? 1:14
 • Kap 13, oppgave 1 Lytt og gjenta 3:09
 • Kap 13, oppgave 2 Helsetninger 3:24
 • Kap 13, oppgave 3 Hvilket tall er riktig? 0:56
 • Kap 13, oppgave 4 Hvilket tall hører du? 2:57
 • Kap 13, oppgave 5 Lytteprøve 2:34