Del 3 Tekstsammenheng

I denne delen skal vi se på hvordan vi kan knytte sammen setninger for å lage en tekst. 

Hvis setningene henger godt sammen, er det lettere å forstå meningen med teksten. Vi har ulike måter å knytte sammen setninger på. Slik kan vi variere hvordan vi uttrykker oss.

 

For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsbøkene i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk, som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne.