GettyImages-1177220788.jpg

Preposisjoner

Oppgavene i denne delen tar for seg:

  • tidsuttrykk
  • adjektivene til - for
  • preposisjonsuttrykk

For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne.