GettyImages-1201472128.jpg

Setninger

Oppgavene i denne delen tar for seg:

  • ordstilling
  • å lage spørsmål

For å lære mer viser vi til læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne.