GettyImages-1141195654.jpg

Verb

Oppgavene i denne delen tar for seg:

  • preteritum
  • bøyning av verb
  • passiv

For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne.