GettyImages-1168400585.jpg

Substantiv

Oppgavene i denne delen tar for seg:

  • artikkel
  • bøyning av substantiv
  • bestemt eller ubestemt form
  • sammensatte substantiv
  • å lage sammensatte ord
For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk, som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne.