Preposisjoner

- Jeg er ikke i humør til dette!
©GettyImages- Jeg sa " Sett hatten foran meg". Ikke "Sett hatten på meg!"
(Foto: ©Gettyimages)

Oppgavene i denne delen tar for seg:

  • tidsuttrykk
  • adjektivene til - for
  • preposisjonsuttrykk

For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.03.2009

© Cappelen Damm AS