Verb

- Hvis jeg var deg, ville jeg gjort som jeg sa!
©GettyImages- Du må kunne bøye verbene "løpe" og "spise".
(Foto: ©Gettyimages)

Oppgavene i denne delen tar for seg:

  • - preteritum
  • - bøyning av verb
  • - passiv

For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.03.2009

© Cappelen Damm AS