Om verket

Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv.

Teoriboka og arbeidsboka er nært knyttet sammen. For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk. Lærere som underviser i faget, vil også ha nytte av læreverket.

Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk består av

  • teoribok
  • arbeidsbok
  • nettstedet www.norskgrammatikk.cappelendamm.no som inneholder fasit til arbeidsboka og øvelser

Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk er en revisjon av Norsk grammatikk for fremmedspråklige fra 1999. Læreverket er skrevet av Kirsti Mac Donald. Hun har undervist i norsk og grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i mange år.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.03.2009

© Cappelen Damm AS